Technológiák

Kommunális technológiák

 • Kistisztítók
 • Közepes méretű biológiai tisztító
 • Eleveniszapos tisztítók
 • SBR-tisztítási technológiák
 • Egyedi technológiák, tervezés
 • Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása
 • Gyökérzónás tisztítás
 • Mobil szennyvíztisztítók (kép)


Ipari technológiák

 • Borászatok szennyvizeinek kezelése
 • Cukorgyárak szennyvizeinek kezelése
 • Ércbányák szennyvízkezelése
 • Cement gyárak szennyvízkezelése
 • Festékgyárak szennyvizeinek kezelése
 • Galvanotechnikai üzemek szennyvízkezelése
 • Gyógyszeripari üzemek szennyvízkezelése
 • Kőolajbányászat és kőolaj feldolgozó üzemek szennyvízkezelése
 • Növényi olaj üzemek szennyvizeinek kezelése
 • Papíripari szennyvizek kezelése
 • Szeszgyár szennyvizeinek kezelése
 • Szörpüzem szennyvizeinek kezelése
 • Tejüzemek és tejfeldolgozó üzemek szennyvízkezelése
 • Textilipari üzemek szennyvizeinek kezelése
 • Vágóhíd, hús - és baromfifeldolgozó üzemek szennyvízkezelése
   

Iszapkezelési technológiák

 • iszapkezelés és kondicionálás
 • Iszapsűrítés, víztelenítés
   

Mechanikai  tisztítás és fiziko-kémiai eljárások

 • Rácsszemét gyűjtés, kezelés
 • Homokfogás
 • Zsírfogás
 • Koagulálás
 • Flokkulálás
 • Flotálás
 • Ülepítés
 • Szűrés
 • pH beállítás
 • Vegyszeradagolás
 • Vízkezelés