Cégismertető

A PROTÖKO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  jelentős szakmai múlttal rendelkező ENVIROTECH KFT. jogutódszervezeteként alakult 2004 áprilisában. A PROTÖKO Kft. dolgozói 30-40 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, környezetvédelem iránt elhivatottak, a környezeti - technológia területén komoly felelősséget éreznek. Küldetésüknek érzik a felszíni vizek minőségének javítását, felszínalatti vizek védelmét valamint tisztaságuknak megóvását. Kiemelkedő szakmaisággal rendelkeznek a kommunális és az ipari szennyvíztisztítás, vízkezelés területén, mind tervezés, mind kivitelezés szempontból. Ez a tapasztalatanyag és tudás képezi az PROTÖKO KFT jelenlegi tevékenységének alapját, hátterét. 

Megalakulását követően a PROTÖKO KFT.  jelentős mértékben növelte az elődszervezet szakmai hatáskörét. Tervező gárdája és a vele együttműködő testvérszervezetek  széles spektrumban látnak el szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és kivitelezői tevékenységet. Partnerkapcsolatainak intenzív felhasználásával és bővítésével, saját és cégcsoportos fejlesztésű, egyedi és késztermékeinek, ill. technológiáinak jelenlétét tovább erősíti és piacot nyit azoknak Magyarországon és környező országokban. 
A szakmai tevékenység egyenletes, magas színvonalú teljesítése, a mindenkori megbízhatóság biztosítása, a minőségi munkavégzés a PROTÖKO KFT. kivívott szakmai hírnevének záloga, további eredményességének alapja. A társaság minden tevékenysége arra irányul, hogy megfeleljen a megbízók elvárásainak, érdekeinek. A megbízók megelégedettségét a minőség, a határidő és a tisztességes ár garantálásával kívánjuk elérni. A beszállítóinktól, alvállalkozóinktól elvárjuk, és szigorúan megköveteljük, hogy tartsák fontosnak a minőség iránti elkötelezettséget.

Az elmúlt időszakban PROTÖKO KFT. szakemberei számtalan szennyvíztisztító tervezésében és megvalósításában játszottak kulcsszerepet Magyarország és Románia területén. Munkánkat folyamatosan és jelentős mértékben támogatták az európai szakterültünkön dolgozó vezető, technológiákat tervező és berendezéseket gyártó partnereink is. Ezen képviseleti és partneri kapcsolataink révén kiváló lehetőség nyílt a nemzetközi csúcstechnológiák és tapasztalatanyag magyarországi projektekben való alkalmazására.
Szakterületünk a lakossági és ipari szennyvízelvezetés és tisztítás teljes palettáját felöleli.
Több partnerrel együttműködve, vállaljuk a szennyvíztisztítási technológiák, telepek, berendezések, eljárások tervezése, kivitelezése mellet a rosszul működő szakaszos- és folyamatos üzemű szennyvíztisztítók átalakítását, korszerűsítését is. Az átalakítás után az elfolyó tisztított szennyvíz minősége megfelel a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó  mindenkori előírásokban foglalt megadott területi kibocsátási határértékeknek. Egy üzemelő szennyvíztisztító átalakítása egy azonos kapacitású tisztítórendszer építési költségének csak 20-30%-a.
Egyik profilunk a rozsdamentes, PVC vagy polipropilénből készült szennyvíztechnikai berendezések és kommunális - ipari szennyvíztisztító telepek forgalmazása és gyártása. Tevékenységünk az engedélyezési- és kiviteli tervek elkészítésétől a gyártáson, helyszíni szerelésen át a beüzemelésig, karbantartásig terjed ki. 
A tervezés során a hatósági előírások és a megbízói igények teljesítéséhez választjuk ki a szükséges technológiai egységeket. A technológia megvalósítása a telep kapacitásához igazodó műtárgy és telep elrendezésben történik, a helyi adottságok figyelembe vételével, a meglevő műtárgyak lehetséges maximális felhasználásával, alacsony építési költségekkel, üzemeltető igény szerinti működtetési-automatizáltsági szint biztosításával.
Bízunk benne, hogy a rendelkezésre álló információkkal segítségére leszünk és termékeink minőségéről Ön is személyesen meggyőződik. 

​Kellemes időtöltést kívánunk cégünk weboldalán!